• Deskundigheid

  Een cliënt heeft niets aan een advocaat die zijn vak niet verstaat. Maar al doende leert men. En als de door jou gekozen strategie verkeerd uitpakt, betekent dat nog niet dat je ondeskundig was.

 • Een advocaat moet deskundig zijn, zegt artikel 10a Advocatenwet. Het is zelfs een van de kernwaarden. Gedragsregel 12 eist dat je je zaken zorgvuldig behandelt. Daar hoort ook bij dat je de nodige kennis vergaart en onderhoudt. Heb je niet de kennis die nodig is om de zaak goed te doen? Dan moet je hulp van anderen inroepen, of verwijzen naar een collega die het wel kan. En bij zorgvuldigheid hoort ook, zegt de toelichting op Gedragsregel 12, dat de advocaat ‘technische en organisatorische maatregelen treft om persoonsgegevens te beveiligen.’

  Beoordeling

  In 2010 schreef toenmalig hoogleraar advocatuur Floris Bannier dat de tuchtrechter slechts marginaal toetst of een advocaat een zaak met voldoende zorg heeft behandeld. Ook de matig werkende advocaat die daarbij geen fouten maakte kon als regel voldoende deskundig genoemd worden. Maar dit tij is gekeerd. De tuchtrechter hanteert tegenwoordig een ‘volle toets’ bij het beoordelen van de kwaliteit, al zitten daar wel allerlei mitsen en maren aan.

  Brede blik

  Het recht wordt steeds fijnmaziger. Voor steeds meer rechtsgebieden gelden specialisatievereisten. Een echte algemene praktijk, kun je die nog wel voeren?
  Aan de andere kant zie je de roep om advocaten met een brede blik. Naast vakinhoudelijke kennis moeten advocaten basiskennis hebben van allerlei andere vakgebieden, zeggen de pleitbezorgers van de T-shaped Lawyer. Kennis van (omgang met) technologie wordt steeds belangrijker. En ethiek staat volop in de belangstelling. Het Advocatenblad schreef: 'Dit gaat u leren'.

  Vaardigheden

  Bovendien worden er steeds meer eisen gesteld aan de presentatie en overtuigingskracht van de advocaat. Hoe kom je over op de rechter, de wederpartij (en je eigen cliënt)? En wat kun je daaraan verbeteren? Oefenen van retorische en argumentatieve vaardigheden en ervaring in de omgang met allerlei media; het behoort tot het basispakket van de advocaat.

 • Vraag 1:

  Deskundigheid lijkt een nogal ‘waardenvrije’ kernwaarde: je moet kennis hebben, punt. Waarin schuilen de ethische aspecten?

  Vraag 2:

  De tuchtrechter is de kwaliteit van de dienstverlening inhoudelijker gaan toetsen.

  • Waarom zou dat zijn?
  • Wat zijn de goede kanten hiervan, en wat zijn de nadelen?

  Vraag 3:

  Kijk naar Steven Schuit in Lawyers Tour Cinema van de Beroepsopleiding Advocaten (van 1:54 - 6:26 min afspelen).

  • Ben je het met hem eens dat niet alle advocaten toevoegingen moeten doen?
  • En met zijn onderbouwing? Waarom wel/niet?

  Vraag 4:

  Lees het artikel van bestuursvoorzitters van grote kantoren in NRC Handelsblad  waarin zij pleiten voor het openstellen van de advocatuur voor mensen die geen bachelor rechten hebben gevolgd. Ben je het met ze eens, en waarom wel/niet?

Delen:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn